Escola Nova 21

Volem que tot infant trobi a l’escola una experiència d’aprenentatge gratificadora i empoderadora. El nostre objectiu és fer irreversible la transformació educativa.

Eduard Vallory

L’Escola forma part del grup d’escoles impulsores d’Escola Nova 21, programa nascut per contribuir el canvi del sistema educatiu, tot promovent pràctiques educatives avançades que ajudin a desenvolupar competències per a la vida.
Ens reconeixem amb els 7 principis de l’aprenentatge de l’OCDE que han de fonamentar tota acció educativa:

  • L’aprenentatge s’ha de centrar en les persones que aprenen.
  • L’aprenentatge és fonamentalment social, cooperatiu.
  • L’aprenentatge ha de tenir en compte les emocions i l’interès.
  • L’aprenentatge ha de partir de les diferències dels qui aprenen.
  • L’aprenentatge vol esforç, però no sobreesforç, ni avorriment, ni por.
  • L’aprenentatge té en l’avaluació continua, una eina d’empoderament de qui aprèn.
  • L’aprenentatge és generar connexions horitzontals.
L’Escola
Troba’ns

Carrer de Baix, 20-22
08292 Esparreguera
Barcelona
93 777 22 76
escola@escolaelpuig.cat

Els Blocs

Secundària
Científic
Literari
Dimoni
Gegant
Vampir
Bruixot
Sol
Arc de Sant Martí

Escola Cooperativa El Puig Esparreguera