Som Cooperativa de famílies

cometes

Les criatures necessiten pares i mestres enamorats de la vida…
Enamorem-nos de la vida i eduquem-los per estimar la vida.

Eva Bach

cometes

L’educació és una de les benediccions de la vida i una de les necessitats.
Avui no sóc una veu; en sóc moltes. Sóc la de les seixanta sis milions de nenes que són privades d’educació. I avui no alço la meva veu. És la veu d’aquelles seixanta sis milions de nenes.

Malala Yousafzai

Fragment del discurs d’acceptació
del Premi Nobel de la Pau 2014

L’escola es va organitzar des d’un inici com a Cooperativa de Famílies. l’ESCOLA EL PUIG, SCCL. és una cooperativa d’ensenyament formada per tots els pares i mares, tutors i/o representants legals dels alumnes que hi reben educació.

L’educació és una de les benediccions de la vida i una de les necessitats.

Hi ha paraules que sonen plenes, alegres… hi ha paraules que sumen … i n’hi ha que, a més a més, escauen d’allò més als conceptes que representen. I la paraula sobre la qual es fonamenta la nostra escola és una d’aquestes. SOM COOPERATIVA. Així vam néixer i així ens hem fet grans. No entenem una altra manera de ser.

A la nostra escola cooperar vol dir fer camí sempre! Gaudint-lo, veient oportunitats allà on altres hi veuen problemes, aprenent els uns dels altres, descobrint les singularitats individuals, acollint, estimant, comprometent-nos.. Fent xarxa i sentint-nos part activa del nostre poble i del nostre país.

Carme Parras
Presidenta del Consell Rector de l’Escola

D’on venim

1968-1970. Un grup de famílies imaginen, als finals de la dictadura política, social i cultural, un món millor pels seus fills i filles. Entenen que l’educació pot ser el motor d’un canvi i l’escola una oportunitat. Volen una escola catalana, pluralista, laica, coeducativa, cooperativa i activa.

El 15 de setembre de 1970 l’Escola obre les portes al carrer Beat Domènech Castellet, en un petit espai que va permetre l’inici de la Cooperativa, des d’on va anar creixent fins al moment actual.

Va ser creada l’any 1970 per tal de donar cobertura jurídica a l’ESCOLA i fer viable socialment i econòmica el seu projecte educatiu.

Ja des dels seus inicis, l’assemblea de cooperativistes va definir l’ideari de l’Escola que, avui dia, segueix vigent amb tota la seva força: catalana, plural, laica i deslligada de qualsevol organització política o religiosa.

Què és?

Els objectius més importants de la Cooperativa són vetllar pel compliment de l’ideari, gestionar i administrar empresarialment la cooperativa i tenir cura de proporcionar els mitjans i recursos necessaris per a poder desenvolupar la tasca docent i educativa de l’Escola.

La principal característica i la que li dóna més cohesió és el principi de solidaritat pel que es governa: totes les aportacions econòmiques destinades a infraestructura i patrimoni són finançades igualitàriament per unitat familiar. Les despeses derivades de l’activitat pedagògica són distribuïdes equitativament i en termes d’igualtat entre tots els alumnes.

Òrgans de govern:

Consell Rector

És l’òrgan de govern que representa i gestiona la Cooperativa, elegit democràticament entre els seus membres a l’Assemblea de la Cooperativa.
Les eleccions es convoquen cada dos anys, renovant-se al cinquanta per cent dels seus representants. Cada un d’ells assumeix el càrrec durant quatre anys.
El Consell resultant de les eleccions escull un president/a, un vicepresident/a, un secretari/a, un tresorer/a i dos vocals.

L’equip directiu forma part de l’equip de treball del Consell Rector per tal d’afavorir la bona entesa entre famílies i professionals.

El/ la gerent és l’òrgan tècnic que participa al Consell Rector per tal de donar comptes de l’estat de la Cooperativa, fer un seguiment dels pressupostos i donar viabilitat als acords de la Cooperativa.

El Consell Escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir tres representants de la titularitat del Centre, la direcció, 4 representants dels mestres de les diferents etapes, 2 alumnes: un de segon i un de quart d’ESO, 4 representants de les famílies, 1 representant del personal d’administració i serveis i 1 representant de l’administració local

L’Assemblea

L’Assemblea General de Cooperativistes és el principal òrgan de govern i d’ expressió de la voluntat social de la Cooperativa.

L’Assemblea General de Cooperativistes és el principal òrgan de govern i d’expressió de la voluntat social de la Cooperativa. és competència seva la modificació dels estatuts i, en general tots aquells temes que li són atribuïts per la Llei de Cooperatives de Catalunya. Es convoca un cop al curs al mes de febrer i també com a Assemblea Extraordinària quan el Consell Rector ho creu necessari.

Propera Assemblea:

Curs 2022-2023
Data i hora a concretar
Auditori Miquel Martí i Pol

La participació de les famílies

Des dels seus inicis l’Escola s’ha caracteritzat per la implicació de les famílies de la Cooperativa.

Dinamitzadors:

Són els portaveus o delegats de la resta de famílies de cada curs respectiu. A cada classe n’hi ha un mínim de dos.

Tallers per famílies:

Són propostes obertes a famílies i mestres des de l’Escola o des de les pròpies famílies. Organitzem un cicle de tallers Sistèmics i altres conferències sobre alimentació o temàtiques que interessen als cooperativistes.

Educar els fills, un repte apassionant.

Carles Parellada

Festa dels avis i les àvies:

Cada tres cursos organitzem la Festa dels avis i les àvies, de manera que tots els infants i les seves famílies d’Educació Infantil visquin com a mínim un cop l’experiència. Els infants venen a passar un matí de diumenge a l’Escola amb els seus avis i àvies, de manera que enforteixen el vincle que els uneix a les seves arrels i a l’Escola.

Sense arrels no hi ha ales.

Principi sistèmic

Un repàs en imatges

Una història ben viva

Anys 70

L’inici d’una Escola

Anys 80

La consolidació d’una idea

Anys 90

Primers relleus i noves llavors
L’Escola
Troba’ns

Carrer de Baix, 20-22
08292 Esparreguera
Barcelona
93 777 22 76
escola@escolaelpuig.cat

Els Blocs

Secundària
Científic
Literari
Dimoni
Gegant
Vampir
Bruixot
Sol
Arc de Sant Martí

Escola Cooperativa El Puig Esparreguera