Quina idea
d’Escola

L’escola EL PUIG és una cooperativa de pares i mares fundada l’any 1970 amb el desig d’oferir un ensenyament de qualitat. Des dels seus inicis s’ha definit com a catalana, plural i laica, deslligada de qualsevol organització política o religiosa.

La nostra idea va lligada fonamentalment a valorar la importància del triangle cooperatiu Infant-Família-Professorat per esdevenir un espai d’acollida, interactiu, on el benestar de les persones pugui comptar com un dels seus objectius importants.

Imaginem una escola basada en el que té valor, que ens permeti una interacció amb el món que sigui font de descobriment, d’acció i de millora com a resposta a la necessitat cultural adaptativa de les persones.

Estic aprenent tot el què explico i el què expliquen els altres, perquè si jo explico el què ja he après, amb les paraules que diuen els altres, les puc barrejar i ho aprenc tot

Itzel
5 anys

Quina idea
d’Infant

Pensem en un infant capaç, en constant evolució, global, únic i singular, social, creatiu i pel qui aprendre és una necessitat i una font de creixement personal.

Reconeixem en la persona el dret a la diversitat, amb la que l’escola ha de saber acollir integrant-la en la comunitat d’aprenentatge no només amb respecte, sinó com a un valor d’aportació personal de cadascú.

Tu saps el que ets? Ets una meravella. Ets únic. En tot el món no hi ha un altre nen com tu. En tots els milions d’anys que han transcorregut mai no hi ha hagut un altre nen com tu. I mira el teu cos –quina meravella!–, les teves cames, els teus braços, els teus dits subtils, la manera com es mouen! Pots arribar a ser un Shakespeare, un Miquel Àngel, un Beethoven. Tens capacitat per a poder arribar a ser-ho. Sí, ets una meravella. I quan creixis, pots ferir un altre que és, com tu, una meravella. Us heu de protegir uns als altres. Heu de treballar –tots hem de treballar– per fer un món digne dels infants.

Pau Casals

Quina idea de Societat i Família

Pensem en un infant capaç, en constant evolució, global, únic i singular, social, creatiu i pel qui aprendre és una necessitat i una font de creixement personal.

Reconeixem en la persona el dret a la diversitat, amb la que l’escola ha de saber acollir integrant-la en la comunitat d’aprenentatge no només amb respecte, sinó com a un valor d’aportació personal de cadascú.

Les criatures necessiten pares i mestres enamorats de la vida…
Enamorem-nos de la vida i eduquem-los per estimar la vida.

Eva bach

Quina idea
de Coneixement

Pensem en una idea de coneixement global, enllaçat entre les diferents disciplines del saber, que ens porta a perfeccionar les estratègies necessàries per tal de poder desxifrar el món en la seva complexitat i proximitat alhora.

Aquesta idea es concreta especialment mitjançant el treball per projectes i amb l’organització de la classe en forma de comunitat de recerca.

L’educació és saber coses i saber-les valorar i estimar. Esdevenir nosaltres mateixos en un procés sempre inacabat.

Marina Garcés

Quina idea
de Món

Imaginem una escola basada en el que té valor i sentit per a cadascú, que ens permeti una interacció amb el món que sigui font de descoberta, d’acció i de millora com a resposta a la necessitat cultural de les persones.

Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, poden canviar el món.

Eduardo Galeano

Quina idea
de Mestre

La nostra idea de mestre va lligada al mediador que acompanya, ajuda, interpreta, reflexiona, escolta, dialoga, comparteix, provoca, conté, interactua…

Es mostra serè, creatiu, proper…Incorpora la investigació com a part de la seva feina per reflexionar i millorar professionalment.

El diàleg entre els professionals de l’escola és fonamental per donar coherència al projecte educatiu, compartint-lo també amb les famílies.

És una professió per no pensar en petit.

La dificultat és l’esquer del desig. La complicació, en canvi, és la trampa del qui es vol poderós. Qui comparteix les seves dificultats posa l’altre al seu nivell i el fa entrar en un joc d’interlocució: anem a pensar això… junts.

Marina Garcés
Fora de Classe

L’Escola
Troba’ns

Carrer de Baix, 20-22
08292 Esparreguera
Barcelona
93 777 22 76
escola@escolaelpuig.cat

Els Blocs

Secundària
Científic
Literari
Dimoni
Gegant
Vampir
Bruixot
Sol
Arc de Sant Martí

Escola Cooperativa El Puig Esparreguera