Vincles

Museus, centres de recerca, auditoris, biblioteques i mediateques, cinemes, teatres, centres cívics, platges, muntanyes, boscos i espais públics de tota mena constitueixen els grans prats verds que han de ser oferts als escolars amb la companyia dels seus mestres, aquells adults que els han precedit i que, sense oblidar les seves primeres pastures, saben com conduir els petits perquè l’aliment els sigui alhora plaent i profitós.
El retorn a l’interior de l’escola, amb els ulls plens dels colors de l’exterior, és aleshores clarament el retorn a un lloc únic i singular.

Eulàlia Bosch

Els vincles de l’Escola amb l’entorn tant proper com llunyà és una font de descoberta i de força pel propi projecte. Cerquem la vida, la cultura i el coneixement al lloc on es deixa trobar. A l’Escola sempre hi ha experts siguin famílies, alumnes o mestres d’altres grups o persones externes que convidem a col·laborar. Les TIC són considerades una forma de comunicació més.

També tenim molts vincles amb altres Mestres, Escoles, Estudiants d’Educació, Escoles Universitàries d’Educació, grups de recerca i de formació, amb els que compartim el nostre projecte i les documentacions que en sorgeixen, així com aprenem de la seva mirada.

Formem part de:

Som Filoscola

Una ciutadania cohesionadora – activa i justa-, exigeix pràctiques educatives carregades de valors, com ara la responsabilitat, l’esforç, la constància i el diàleg en la presa de decisions, personals, socials i comunitàries. El GrupIREF és una associació que promou la proposta educativa
FILOSOFIA 3/18 en català que té com a referent el currículum conegut internacionalment per Philosophy for Children.

El GrupIREF s’ocupa de la traducció i adaptació d’alguns programes d’aquest currículum i de la creació de nous programes, així com de la divulgació i de la formació del professorat.

En aquests moments formem part del GrupIREF juntament amb un ampli col·lectiu d’ensenyants d’educació infantil, primària, de secundària i d’universitat. Glòria Arbonès és la seva directora actual.

Agrupació Escolar Catalana

Les escoles de l’AEC som centres educatius sense afany de lucre, nascuts de la iniciativa i de la força de la societat civil per prestar un servei públic de qualitat a la societat catalana: l’educació i l’ensenyament.

Definim l’educació i l’ensenyament com unes activitats necessàries i permanents en la vida d’una persona, especialment en la nova societat del coneixement; ensenyament i educació són una inversió de futur personal i de la societat que permet augmentar el grau de civilitat, de progrés i de projecció individual i col·lectiva.

Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya

EscolesCoop representa un model d’escola laica, plural, activa, humanista i integrada en els valors d’una societat catalana, i que aprèn a participar voluntàriament i de forma democràtica donant gran rellevància al treball en comú.

La seva missió és representar, assessorar i defensar les cooperatives d’ensenyament. Així com agrupar i potenciar l’intercanvi entre elles i les sinergies que es creen en la intersecció entre les diferents escoles.

ICE – UAB

L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona és una institució arrelada al territori i col·laboradora del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Té la funció de vincular la Universitat amb tots els nivells del sistema educatiu desenvolupant una activitat lligada a la formació permanent del professorat, a la formació de formadors, a l’orientació de l’alumnat, a la innovació educativa i a la transferència de coneixements.

L’ICE, doncs, actua com una xarxa de xarxes compromesa amb la Universitat i el territori i com a nucli vertebrador de la formació i la innovació en l’àmbit educatiu. L’Escola El Puig participa com a formadora i assisteix a moltes de les jornades de fomració que l’ICE organitza.

Escola Nova 21

Amb l’Escola Cooperativa El Puig com a un dels 30 centres impulsors, l’Escola Nova 21 proposa una transformació del sistema educatiu per tal que s’actualitzi, adoptant plenament un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida en el nostre context històric i unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenem.

L’objectiu final és que tot infant, independentment del seu context i condicions, pugui gaudir en qualsevol centre del Servei Educatiu de Catalunya d’experiències d’aprenentatge empoderadores i rellevants que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar.

Vols saber-ne més?

Tenim vincles amb:

L’Escola
Troba’ns

Carrer de Baix, 20-22
08292 Esparreguera
Barcelona
93 777 22 76
escola@escolaelpuig.cat

Els Blocs

Secundària
Científic
Literari
Dimoni
Gegant
Vampir
Bruixot
Sol
Arc de Sant Martí

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!