Política de privacitat

A través de la present política de privacitat ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG, S.C.C.L. vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web http://www.escolaelpuig.cat sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG, S.C.C.L. de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

Responsable del Tractament:

  • Raó social: ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG, S.C.C.L.
  • NIF: F08306367
  • Domicili social: Carrer de Baix, 20-22 – 08292 Esparreguera (Barcelona)
  • Correu electrònic: escola@escolaelpuig.cat
  • Delegat de Protecció de Dades: […]

Finalitat del tractament: Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

  1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc web.

Les dades tractades amb aquesta funcionalitat es conservaran mentre l’interessat/da sigui alumne/a de l’escola. En el cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantingui una relació contractual, les dades es conservaran fins que es resolgui la sol·licitud.

  • Informar a les famílies de les novetats de l’escola.

Aquestes dades només seran tractades fins el moment en què l’ usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d’oposició.

Legitimació: El tractament d’aquestes dades està legitimat pel consentiment de l’interessat i tal cas per l’execució de les obligacions contractuals i/o negocials.

Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Comunicació de les dades: No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades: No es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a l’Interessat: Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament de dades, limitar el tractament així com a sol·licitar la portabilitat de les dades. Aquestes drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, poder se exercits a: Carrer de Baix, núm. 20-22 – 08292 d’Esparreguera (Barcelona) o a través del correu electrònic: escola@escolaelpuig.cat.

Així mateix, els usuaris tindran dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’empresa.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que l’ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, l’ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a l’ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG, S.C.C.L. informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG, S.C.C.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Menors d’edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a l’ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG sense el previ consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas que l’ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG detectés que l’usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o, si s’escau, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Xarxes socials

L’ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG disposa de perfils a les xarxes socials amb la  finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats mitjançant  la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir al canal d’atenció i interacció social.

A continuació s’esmenen les xarxes socials en les quals l’ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG té perfil obert:

Escola Cooperativa El Puig Esparreguera